Location
Changsha/Hunan, China
Title
Teaching Director
Organization
Shenzhen Luye Fangtian Kindergarten
Languages
English, Mandarin (Putonghua)