Location
Tianjin, China
Title
Teaching Director
Organization
Tianjian Readers Kindergarten
Languages
Mandarin (Putonghua)